Početna / Novi naslovi / Nokat i meso
Nokat i meso

Nokat i meso

VUKIĆEVIĆ, Dejan

Nokat i meso 

Novi sad : Kulturni centar Novog Sada

2016

Iz recenzije Milice Đuković :

“Lajtmotiv sećanja i potraga za minulim vremenom, kao jedna od odlika Vukićevićevih priča i romana, u knjizi “Nokat i meso”  transformiše se u centralnu narativnu okosnicu i tačku preseka brojnih prolepsi. Budući da stilska dominanta ove zbirke, (auto)ironija, spada u figure distance, otpora prema drugom (i sebi kao drugom), mozaični narativ autofunkcionalnog karaktera “Nokta i mesa” moguće je odrediti kao (pri)povest kolebanja/sumnje tj. suptilne semantičke klackalice između tematizovanja bliskosti i “bliskosti”, iskrenosti, i “iskrenosti”, dobrote i “dobrote”.”

Scroll To Top