Početna / Novi naslovi / Membrane, membrane
Membrane, membrane

Membrane, membrane

ANTIĆ, Ivan

Membrane, membrane

Novi Sad : Kulturni centar Novog Sada

2016.

Iz recenzije Marjana Čakarevića :

“Sve priče u knjizi “Membrane, mebrane” od samog početka razvijaju se na nekoliko planova. Ti planovi su, kao u ovde skiciranom primeru, izvanredno tananim vezama, motivskim prelivima i odjecima umreženi u jedninstven tekstualni univerzum, čiji se ukupni semantički spektar formira tek na metanivou, u pomenutom međuprostoru između svog teksta i odsutnog, ali naslutivog glasa autora. […] Junaci knjige “Membrane, membrane” su građani, ali zapravo mnogo više nekakvi postgrađani. Iako se u opisima predmeta koje koriste i životnih prostora u kojima se kreću mogu detektovati neki tipični prerogativi građanske klase, vrlo teško je zapravo odrediti, imenovati i zamisliti kakav je širi socijalni milje kojem oni pripadaju, i to iz razloga što je taj milje izgubio bilo kakva pouzdanija socijalno politička uporišta. “

Scroll To Top