Jezik

Jezik

ČAKAREVIĆ, Marjan

Jezik

Novi Sad : Kulturni centar Novog Sada

2014.

Iz pogovora Žarka Radakovića :

“Jer princip čitanja Čakarićeve poezije nije slušanje “unutrašnjeg glasa” sopstvenog interpretativnog bića pri učestalom raščlanjivanju “poetskih elemenata”. Ovde se interpretativno biće čitaoca prepušta bujici toka pesničkog govora. Čitalac je “odmah u središtu zbivanja”. Čitalac utoliko nije na odstojanju od svog interpretativnog bića. Nije na odstojanju od pesničkog bića. U osnovi se ovde radi o jednoj istoj instanci : Pesničko biće i Čitalačko biće jesu Jedno.” 

Scroll To Top