Početna / Preporuke za čitanje / Goran Babić: GUTAČ VATRE
Goran Babić: GUTAČ VATRE

Goran Babić: GUTAČ VATRE

Babić, Goran

Gutač vatre

Beograd: Čigoja štampa, 2022.

Zbirka tekstova sabranih u knjizi Gutač vatre obuhvata period od 2007. do 2016. godine. Knjiga ima tekstove koji se bave različitim temama u Srbiji, bivšoj Jugoslaviji i svetu. To su kratke, ponekad burleskne priče o ljudima koje je autor znao ili ih uopšte nije znao, ali je dobro razumeo kakvu nesreću nose sa sobom. On sa bagažem za budućnost kroz zemlju čudesa u svojim tekstovima dokazuje da je nemoguće moguće. Njegov književni skalpel, preciznošću jednog Umberta Eka, pravi neverovatne priče i efektne komentare. Ono što je najlepše i najvažnije to su poentiranja na kraju svake njegove kolumne. Ona su i britka, efikasna i efektna. Goran se poigrava u svakom tekstu korak po korak, našim izgubljenim iluzijama, koje nažalost još uvek žive sa nama. U Gutaču vatre nema teme koja je iole važna ili nevažna a da ne dobije pravu meru izbrušenu njegovim sjajnim književnim i kritičarskim perom. Ne treba nabraji svih 221 naslov, nego ih treba čitati da bi shvatili da je život rebus bez rešenja. Izvor: cigoja.rs

Scroll To Top