Početna / Preporuke za čitanje / Srpski identitet
Srpski identitet

Srpski identitet

BODROŽIĆ, Đuro

Srpski identitet

Beograd: Srpska književna zadruga / Podgorica: Književna zadruga Srpskog narodnog vijeća

2015.

Autor knjige Nacionalna država (2008), dr. Đuro Bodrožić, iz pravno-sociološkog aspekta razmatra složeno  pitanje srpskog nacionalnog identiteta. Slika identiteta nastaje u širokom korpusu historijskih, državnih, duhovnih i kulturnih oblasti u koje spadaju: pamćenje i vjerovanje, historija i legenda, religija i mitologija, svetosavlje i vizantizam kao elementi državnosti; kosovsko opredeljenje i vidovdanska etika, crkveno-narodna tradicija i njene ustanove, književna baština, balkanski kontekst – sve do pitanja globalizacije i tranzicije. Knjiga broji čak 316 jedinica citirane literature, no čita se s lakoćom.

Scroll To Top