Početna / Događanja / Prof. dr. sc. Jovan Mirić (1935.-2015.)
Prof. dr. sc. Jovan Mirić (1935.-2015.)

Prof. dr. sc. Jovan Mirić (1935.-2015.)

Umro je prof. Jovan Mirić

U nedelju, 05. aprila  preminuo je prof. dr. sc. Jovan Mirić, redovni profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu.

Rođen je 1935. u Krbavici (Baljkuša), gdje je završio osnovnu školu, dok je gimnaziju i Pravni fakultet završio u Zagrebu.

Doktorirao 1971. na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, na kojem je  1982. izabran je u zvanje redovnog profesora (trajno zvanje). Bio je   dekan na istom fakultetu u mandatu 1986./1987.  i 1987./1988.

Objavio je 10 knjiga i više od 250 naučnih i stručnih radova, među njima su “Demokracija u postkomunističkim društvima – slučaj Hrvatske”, “Demokracija i eskomunikacija”, “Zločin i kazna”,  “Sumrak intelekta” i “Kosovo i druge teme”  u izdanju SKD Prosvjeta.

Prof. Mirić bio je i dugogodišnji  saradnik Prosvjetinog časopisa za kulturu „Prosvjeta“.

Komemoracija će se održati u četvrtak, 09. aprila 2015. u 12,00 sati u dvorani Biblioteke SKD „Prosvjeta“, Preradovićeva 18/I.

Sahrana prof. Jovana Mirića biće u petak 10. aprila  2015. u 14,30 u krematoriju na Mirogoju.

Scroll To Top