Početna / Preporuke za čitanje / Politička ekonomija duga i destrukcije
Politička ekonomija duga i destrukcije

Politička ekonomija duga i destrukcije

FOUSKAS, Vassilis K / DIMOULAS, Constantine

Politička ekonomija duga i destrukcije: Grčka, finansijalizacija i EU

Beograd: Albatros plus

2015.

Knjiga Vasilisa Fuskasa i Konstantina Dimulasa pruža pregled i tumačenje grčke dužničke krize, ali i njenog podsticajnog faktora koji se nalazi u ekonomskoj i monetarnoj politici Evropske unije. Autori razlažu ekonomske činioce grčke finansijske katastrofe posmatrane u istorijskoj i savremenoj perspektivi. Taj širi vremenski i dublji strukturni kontekst krize uslovili su jedan pogled koji ekonomski pristup ojačava geopolitičkim objašnjenjem savremene grčke i evropske situacije. Po autorima, ne samo grčka nego i krizna situacije cele Evropske unije obeležena je odnosom zavisnosti prema vašingtonskom centru odakle se po modelu točka (glavčine i paoka) upravlja višestrukim bilateralnim odnosima sa mnogobrojnim podređenim učesnicima.

Scroll To Top