Druga knjiga

Druga knjiga

Autor: Žarko Laušević

Naslov: Druga knjiga

Izdavač:  Hipatia

Godina izdanja: 2013.

Druga knjiga, dnevnički roman Žarka Lauševića je vrhunska dokumentarna proza sa britkim komentarima, stvarana u naponu čelnog suočavanja sa krivicom i kaznom, a u otporu prema očajanju i ludilu. Autobiografska tema, puna opasnih krivina, ali ih je u svom proznom postupku Laušević majstorski savladao. Katkad Čehovljevski delikatnim humornim senčenjem potresnih susreta, katkad pak elementima komičnog apsurda, katkad izravnim svedočenjem dubokog straha od sledećeg trenutka, a kamoli sutrašnjeg dana, Laušević hrabro ispisuje preveliku teskobu bitisanja u čeljusti stoglave neslobe.” Vida Ognjenović

Scroll To Top