Početna / Događanja / Одржано предавање у поводу 200 година Вукове “ПЕСНАРИЦЕ”
Одржано предавање у поводу 200 година  Вукове “ПЕСНАРИЦЕ”

Одржано предавање у поводу 200 година Вукове “ПЕСНАРИЦЕ”

Предавањем проф. др Љиљане Пешикан-Љуштановић ВУКОВО СВЕДОЧЕЊЕ О КУЛТУРНОМ КОНТЕКСТУ УСМЕНОГ СТВАРАЛАШТВА обиљежили смо 200 година од објављивања Мале простонародне славено-сербске песнарице Вука Стефановића Караџића.

Предававање  се одржало 12. јуна 2014.  у дворани Библиотекe.

  Ljilja-PesikanЉиљана Пешикан-Љуштановић Рођена 22. новембра 1954. године у Фекетићу (Војводина). 

Студије на Филолошком факултету у Београду окончала је 1979. године, на групи за југословенске и општу књижевност. Децембра 1982. године одбранила магистарски рад с темом “Рад Тома Маретића на изучавању народне књижевности”, на Филолошком факултету у Београду.

Радила је у Основној школи “Слободан Пенезић Крцун”, у Великом Мокром лугу, кao нaстaвницa српскoхрвaтскoг jeзикa и библиoтeкaркa (1982–1983), потом у Стеријином позорју, као референткиња за издавачку делатност и као секретарка одељења за издавачку делатност и уредница у едицијама Стеријиног позорја Драматуршки списи, Савремена југословенска драма, Theatrologia Yugoslavica Позоришне монографије и чланица уредништва часописа за позоришну уметност “Сцена” (1983–1994).

Од 1994. запослена на Филозофском факултету у Новом Саду. Докторску дисертацију, с темом: Змај Деспот Вук – мит, историја, песма, одбранила 11. септембра 2000, на Филозофском факултету у Новом Саду. У звање редовног професора изабрана 2010. Била је чланица уредништва Зборника Матице српске за славистику и чланица жирија за доделу Бранкове награде. Чланица је Управног одбора Матице српске, секретaрка Лексикографског одељења МС и главна уредница Лексикона писаца српске књижевности.

Добила је следеће награде: Златна повеља српске књижевности, из фонда Aлександра Aрнаутовића за укупан рад (2009); Стеријина награда за театрологију “Јован Христић”, за књигу Кад је била кнежева вечера (2009); Награда “Сима Цуцић”, коју додељује Банатски културни центар, за најбоље дело из области изучавања књижевности за децу, за књигу Госпођи Алисинохј десној нози (2013).

Ауторка је следећих монографија и приређених књига:
Послови и дaни српске песничке трaдиције, Светови, Нови Сад 1994. (са проф. др Зојом Карановић); Змaј Деспот Вук – мит, историјa, песмa, Матица српска, Нови Сад 2002; Стaнaјa Село Зaпaли. Огледи о усменој књижевности, ДОО Дневник – Новине и часописи, Нови Сад 2007; Борисав Станковић, Изaбрaнa делa, приредила Љиљана Пешикан-Љуштановић, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци – Нови Сад 2008; Усмено у писaном, Београдска књига, Београд 2009; Кaд је билa кнежевa вечерa?, Позоришни музеј Војводине, Нови Сад 2009; Лирске народне песме. Приредила Љиљана Пешикан Љуштановић. Антологијска едиција Десет векова српске књижевности. Књ. 7. Нови Сад: Издавачки центар Матице српске, 2012; Госпођи Алисиној десној нози. Нови Сад: Змајеве дечје игре, 2012.

Објавила је и преко 200 радова у стручној и научној периодици, пре свега из области изучавања јужнословенског и балканског књижевног фолклора и интердисциплинарних студија о рефлексима традиционалне усмене књижевности и митско-обредне праксе балканских народа у српској и југословенској драматургији и позоришту, као и један број радова о савременом урбаном фолклору.

Звучни снимак с предавања

Scroll To Top